Zagotavljanje pogojev, virov in sredstev

Individualizirani pristop zahteva postopno prilagajanje učilnic, ki postajajo prostor za sodelovanje, posvetovanje in izvajanje aktivnosti, kar vpliva na spremembe v opremi, osvetlitvi, inventarju, pa tudi učnih sredstvih. Vodstvo naj se zaveda, da neustrezno okolje ovira uvajanje sprememb. Učitelje naj podpira pri uvajanju individualiziranega učenja in različnih oblik učnega dela z zagotavljanjem prožnega, prilagodljivega okolja, pa tudi potrebnih sredstev in virov, ne da bi učitelji na to morali nenehno opozarjati.