Spreminjanje rutin

Skupine in posamezniki v šoli razvijajo rutine, ki tvorijo normalne načine za opravljanje dela. Rutine vplivajo na interakcije v kolektivu (kdo se s kom pogovarja, kako pogosto in o čem) in imajo potencial, da pripomorejo k spreminjanju poučevanja. Vodstvo šole lahko s pretehtano izbiro in nadgradnjo obstoječih organizacijskih rutin uvede nize strukturiranih priložnosti za učitelje, ki jim omogočajo razumevanje in sprejemanje novih oblik poučevanja. Namesto, da bi si prizadevali za to, da odpravijo obstoječe rutine, je bolj produktivno in časovno učinkoviteje, če vodstvo šole z nadgradnjo na novo osmisli znane načine delovanja. Primer bi lahko bil oblikovanje novih timov učiteljev, ki jih razporedimo v skupine na osnovi opredelitve problemov, ki jih imajo denimo z uvajanjem individualizacije. V isto skupino uvrstimo učitelje, ki jih druži enak problem in ki se bodo njegovi razrešitvi posvečali dalj časa po metodi akcijskega raziskovanja. Na ta način sprožimo interakcije in sodelovanje med učitelji, ki se morda niso navajeni družiti, ki pa jih skupen problem motivira za sodelovanje.