Razbremenitev učiteljev časovnih pritiskov in papirnega dela

Vodstvo šole učiteljem s tem, da posameznikom omogoča usposabljanje v skladu z njihovimi potrebami ter dopušča različen tempo pri uvajanju novosti v prakso, upoštevajoč posameznikovo pripravljenost, sporoča, da so načela individualiziranega pristopa k učenju univerzalna. S pripravo optimalnega okolja za učenje posameznika učiteljem ponazori, kakšno učno okolje naj ustvarjajo za svoje dijake. Ravnatelj se osredotoča na tisto, kar je pomembno ter učiteljev ne obremenjuje s pisanjem poročil in ostalo papirologijo, ki služi le zadostitvi formalnih zahtev, ne doprinaša pa k izboljševanju prakse poučevanja.