Struktura in organizacija dela

Individualizacija zahteva korenite spremembe v letnem načrtovanju in v šolskem urniku. Zaradi osredotočenosti na posamezne dijake ni več mogoče uporabljati le tradicionalnega frontalnega poučevanja celotne oddelčne skupnosti, ampak je potrebno načrtovati dejavnosti za posamezne dijake in skupine, kar zahteva učinkovito koordinacijo dela vseh, ki so vključeni v učni proces. V urnik je potrebno vključiti tudi delo učiteljev izven razreda, kot denimo čas za timsko delo (načrtovanje učnega procesa, analiza dela, refleksija, pregledovanje izdelkov dijakov, usklajevanje teorije in prakse, ipd.).