Zunanja evalvacija

predstavlja pogled od zunaj na kakovost uvajanja sprememb, kot je denimo omogočanje individualiziranega učenja. Posebno dodano vrednost predstavlja kolegialno presojanje (angl. peer review), za katerega je značilno, da ga izvaja skupina strokovnjakov, ki delujejo na enakem ali sorodnem področju, a so z vidika presojane institucije zunanji in neodvisni strokovnjaki. Prihod tima strokovnjakov na šolo oz. kolegov iz enakih ali sorodnih izobraževalnih in raziskovalno svetovalnih institucij, ki sami poklicno delujejo na presojanem področju kot praktiki, svetovalci ali teoretiki, namreč predstavlja priložnost za pridobitev poglobljene in verodostojne ocene razvoja kakovosti izobraževalne institucije na izbranem področju. Zunanji tim na osnovi ugotovitev pripravi tudi priporočila za nadaljnje delo, ki jih šola upošteva pri načrtovanju svojega nadaljnjega razvoja.