Samoevalvacija

Vodstvo šole skrbi, da poteka samoevalvacija kot sodelovalen, reflektiven proces, v katerega so vključeni vsi, ki bodo aktivno vpleteni v uvajanje sprememb. V osrčju procesa samoevalvacije je interpretiranje zbranih podatkov in pogajanje šolske skupnosti, ki predstavlja izhodišče za odločitve o tem, katere spremembe se bodo na šoli uvajale, katera področja svojega delovanja želi šola izboljšati, kaj natanko želi doseči in kateri cilji bodo prioritetni v šolskem letu pa tudi, kako se bo šolska skupnost lotila uresničevanja sprememb.