Poslanstvo in vizija

Razvojno načrtovanje se začne s procesom oblikovanja poslanstva in vizije šole, ki poteka v obliki razprav kolektiva o skupnem namenu in o skupni predstavi prihodnosti, vzporedno z realistično oceno trenutnega stanja. V središču naj bo potreba po optimiziranju pogojev za učenje vsakega posameznika (omogočanje individualiziranega učenja), ki naj usmerja raziskovanje, ozaveščanje in spreminjanje predpostavk in prepričanj posameznih članov kolektiva v smeri soglasno oblikovanih skupnih vrednot in načel delovanja.