Ozaveščanje in usklajevanje

Vodstvo šole ustvarja priložnosti za dialog ter uporablja tudi druge strategije, ki učitelje spodbujajo k ozaveščanju in soočanju individualnih predstav o tem, kakšen je kakovosten pouk in kakšno vlogo imata v njem učitelj in dijak, ter jih usmerja k oblikovanju predstav in uresničevanju učnega procesa v skladu z nacionalnimi smernicami. Individualne pedagoško-didaktične predstave imajo namreč močan vpliv na učiteljevo ravnanje v razredu in njegov odnos do dijakov ter njihovega učenja. Če želimo spremeniti učiteljevo doživljanje in ravnanje v razredu, je potrebno najprej sprožiti v njem kognitivni konflikt ter ga z uporabo različnih strategij pripeljati od tam, kjer se nahaja, pa vse do nezavedne kompetentnosti.