Razvojno načrtovanje

je proces, v katerem šola na temelju analize stanja načrtuje izboljševanje lastne kakovosti. Naloga vodstva šole je kakovostno vodenje procesa razvojnega načrtovanja tako, da postane priložnost za ozaveščanje in soočanje individualnih pedagoško-didaktičnih predstav in individualnih vrednot, pa tudi za usklajevanje in morebitno spreminjanje le-teh v medsebojnem dialogu in v soočanju z nacionalnimi smernicami. Razvojni načrt, pripravljen v soglasju z vsemi deležniki, služi kot okvir in usmeritev članom šolske skupnosti pri nenehnem izboljševanju lastne prakse in pri medsebojni podpori za izboljšanje kakovosti poučevanja in učenja na institucionalni ravni.