Vzpostavljanje timov

Ker je nemogoče, da bi lahko posameznik izoblikoval učinkovite odnose z vsemi zaposlenimi v organizaciji, v kateri dela, učeča se skupnost najbolje zaživi z oblikovanjem timov. To so skupine od štiri do osem učiteljev, ki se formirajo za uresničevanje specifičnih ciljev. Člani tima, ki se redno srečujejo, imajo boljše možnosti za vzajemno učenje in medsebojno spodbudo ter večanje osebne učinkovitosti, kot pa posamezniki v okviru celotnega kolektiva. Vendar timov ne gre prepuščati samim sebi, ampak naj vodstvo šole skrbi za učinkovitost timskega dela. Medtem, ko so rezultati dela učinkovitega tima, v katerem se dopolnjujejo raznolike veščine, izkušnje in perspektive, zanesljivo boljši kot rezultati dela posameznikov, pa so v neuigranih skupinah slabši, kot če bi delal vsak učitelj zase.