Praznovanje uspehov

Vodstvo šole ima pomembno vlogo pri spodbujanju učiteljev, da svoje uspehe delijo z drugimi in da se jih tudi veselijo. V ta namen lahko v organizirana srečanja kolektiva vključujemo predstavitve primerov dobrih praks učiteljev in timov učiteljev, ki jim sledi vodena razprava, ki se osredotoča na dodano vrednost za dijake. Ravnatelj lahko organizira tudi dneve odprtih vrat, v katerih učitelji predstavljajo svoje nove pristope k poučevanju staršem, delodajalcem, lokalni skupnosti in strokovnim združenjem. Vodstvo lahko spodbuja praznična občutja tudi z navajanjem kolektiva, da si posamezniki in skupine izmenjujejo spodbudna sporočila, z izmenjavo oz. prikazom primerov dobre prakse in projektov, z zbiranjem in obveščanjem o povratnih sporočilih s strani staršev in drugih deležnikov, pa tudi z javno in osebno pohvalo posameznikom in skupinam.