Klima in sodelovanje

V šoli prevladuje pozitivna klima, ko se člani šolske skupnosti počutijo varne, sprejete in pripadne skupnosti in ko so njihovi medsebojni odnosi pristni in spoštljivi. V takšnem okolju vladajo načela enakosti in vključenosti ter prevladuje kultura medsebojnega zaupanja in spoštovanja. Vodstvo šole ima pomembno vlogo pri oblikovanju in ohranjanju pozitivne klime in sodelovanja. Pri uvajanju novosti nudi učiteljem zaščitne mreže, kar pomeni, da ob morebitnih neuspehih ne išče krivcev, ampak spodbuja dialog o možnih razlogih, skupno iskanje rešitev in vzajemno podporo. Vodstvo z vzgledom spodbuja uporabo kulturnega dialoga in izkazovanja medsebojnega spoštovanja v zbornici in v razredu.