Kolektiv kot učeča se skupnost

Organizacija se uči in spreminja preko učečih se posameznikov, ki se učijo drug z drugim in drug od drugega. Vodstvo šole omogoča kolektivu, da postane učeča se skupnost tako, da zagotavlja spodbudno okolje za vzajemno učenje. V takšnem okolju prevladuje pozitivna klima, kolegialnost in usmerjenost k skupnim ciljem in skupni viziji. Kolektiv postane učeča se skupnost, ko mu uspe narediti premik od individualnega k sistemskemu mišljenju. Razmišljati sistemsko ne pomeni, da se moramo odpovedati svoji individualnosti, ampak pomeni ravno nasprotno, da se zavedamo pomena individualnosti za kakovostno delovanje celote.