Timsko poučevanje

Za dobre kurikularne povezave je nujno timsko načrtovanje učnega procesa in timsko poučevanje. Uresničiti ju je mogoče v šolah, za katere so značilni dobri kolegialni odnosi in sodelovalna kultura. V skupini učiteljev, ki pripravlja in izvaja interdisciplinarni učni proces, je potrebno medsebojno zaupanje in spoštovanje, sicer lahko prihaja do občutkov ogroženosti in potrebe po zaščiti “svojega” predmeta, kar lahko vodi v še večjo izoliranost poučevanja in razdrobljenost učnega programa.