Spremenjena vloga učitelja

Vloga učitelja se je v zadnjih tridesetih letih korenito spremenila. Medtem, ko je bil učitelj v preteklosti za dijake vir informacij, pa je z razvojem informacijsko-komunikacijske tehnologije, pa tudi z razvojem novih spoznanj o tem, kako se ljudje učimo, njegova vloga postala drugačna. Iz posredovalca gotovih resnic se spreminja v mentorja in svetovalca dijakom, predvsem pa v dobrega opazovalca in raziskovalca procesov učenja in posebnosti pri posamezniku z namenom, da mu lahko nudi individualizirano podporo in spodbudo za optimalno učenje.