Kakovost in kontinuiteta izvajanja individualizacije

nista odvisni le od učiteljeve usposobljenosti in pripravljenosti na spremembe, ampak predvsem od sposobnosti vodstva šole, da koordinira timsko delo kolektiva, ga sproti evalvira in kolektiv načrtno vodi skozi razprave in skupno iskanje izboljšav ter skrbi, da delo poteka učinkovito in v pozitivni klimi. V izhodišču je potrebno kolektiv pridobiti za spremembo in poskrbeti, da je vsem popolnoma jasno, da ne gre za lahko izvedljivo površinsko spremembo, ampak da je individualizacija sprememba višjega reda, ki terja čas, kontinuirano usposabljanje, izmenjave, spreminjanje ustaljenih prepričanj in načinov dela ter vzajemno kolegialno podporo.