Dosledna uporaba na dijaka osredotočenega koncepta pouka

Na dijaka osredotočen koncept pouka na šoli ne sme biti predstavljen kot nekaj, kar je učiteljem na izbiro, ampak kot osnovno načelo, ki mu sledi celoten kolektiv. Vodstvo šole naj učitelje ozavešča o pomenu na dijaka osredotočenega pedagoškega koncepta in njegove ključne vloge pri razvijanju kompetenc dijakov za smiselno, gibko in ustvarjalno rabo usvojenega znanja in pridobljenih veščin v različnih (danes še neznanih) kontekstih in situacijah. Predvsem pa naj vodstvo spodbuja in podpira interakcije v kolektivu, kot so pogajanje in sodelovanje, saj vzajemna podpora in kolegialni pritiski pripomorejo k večji pripravljenosti učiteljev, da podpirajo posameznika in njegovo optimalno učenje.