Izvajanje individualiziranega kurikula

Pri izvajanju individualiziranega kurikula izhajamo iz značilnosti, sposobnosti in potreb posameznih dijakov. Upoštevamo načela postopnosti, nazornosti in osebne narave učenja. Posebno pozornost posvečamo podpori posameznikom pri povezovanju teoretičnega in praktičnega znanja ter pri kurikularnem povezovanju. Dijakom je treba razjasniti, kaj od njih pričakujemo, kakšno podporo jim bomo nudili v procesu učenja ter kako bomo preverjali in ocenjevali njihovo izkazovanje usvojenega znanja in kompetenc.