Vodstvo šole

Spremembe v poučevanju, ki jih prinaša preobrat od na učitelja osredotočenega pouka k osredotočenosti na dijaka, zahtevajo od učiteljev poleg usposabljanja za obvladovanje vsebine tudi spreminjanje njihovih prepričanj v zvezi s poučevanjem in učenjem. Učitelji morajo globoko zaupati, da so novosti boljše od obstoječe prakse, če naj jih zares uvajajo. Nadalje morajo nove prijeme zelo dobro obvladati, preden jih začno uvajati. Razen tega pa se jim morajo spremembe zdeti smiselne, zato se morajo sami odločiti, kaj bodo spremenili v svoji praksi in kako. Vodstvo šole ima ključno vlogo pri zagotavljanju ustreznih pogojev za produktivne kolegialne razprave in pri aktiviranju kolektiva za izvajanje individualizacije. Posebno pozornost naj vodstvo posveča izgrajevanju pozitivne klime ter zagotavljanju občutka varnosti, brez katerega ni mogoče ohraniti profesionalnega samozaupanja ob izvajanju novosti. Od vodstva je torej odvisno, ali bodo učitelji podprli idejo o individualizaciji, se želeli usposabljati za njeno izvajanje in jo nato tudi v resnici izvajali.