Soustvarjanje in izmenjava

učnih gradiv med učitelji lahko pripomore k njihovi večji kakovosti in uporabnosti za dijake ter k temu, da bolje podpirajo problemsko zastavljeni pouk.

Evalvacija je pokazala, da so programski učiteljski zbori manj učinkoviti pri soustvarjanju in izmenjavi didaktičnih virov in gradiv iz več razlogov:

  • zaradi njihove velikosti (v določenih primerih je v njih tudi do 40 ljudi);
  • preobremenjenosti posameznih učiteljev (posamezni učitelji so lahko člani tudi 5 in več programskih učiteljskih zborov);
  • pa tudi zato, ker je postala njihova osnovna preokupacija ukvarjanje z disciplinskimi problemi (Skubic Ermenc, idr. 2012).

Kdo naj torej sodeluje pri ustvarjanju in izmenjavi učnih gradiv?

Soustvarjanje in izmenjava gradiv sta bolj produktivni, če to počnejo manjši, gibkejši operativni razvojni timi, ki bodisi skupaj načrtujejo in timsko izvajajo določeno novost ali pa kurikularno povezavo.