Povezovanje teorije in prakse

Poklicno kompetentnost lahko dijaki razvijajo le, če pri načrtovanju in izvedbi učnega procesa tesno sodelujejo učitelji strokovno teoretičnih in praktičnih predmetov ter delodajalci, pri katerih se dijaki praktično usposabljajo z delom. S takšnim povezovanjem znotraj učnega procesa je mogoče zagotoviti, da bodo dijaki usvajali strokovno sistematiko ter razvijali tudi socialne in osebnostne kompetence ter samostojnost pri delu in odločanju. Razvijanje sposobnosti opravljanja posameznih delovnih nalog in obvladovanje delovne rutine brez aplikativnega razumevanja teorije dijake opremi le za operativno izvajanje dela, ne pa tudi za odločanje in ravnanje v novih situacijah, poklicno samostojnost in ustvarjalnost. Šele obvladovanje abstraktnejšega znanja v povezavi z izvedbo delovnih nalog pa tudi spodbujanje kreativnih poklicnih sposobnosti in vseh drugih dijakovih potencialov lahko vodi do poklicne kompetentnosti.