Medpredmetno povezovanje

Medtem ko dobro načrtovan in izveden interdisciplinarni učni proces spodbudi k aktivnemu raziskovanju posameznih disciplin v relaciji do drugih disciplin in v navezavi na življenje – za katerega je značilna interdisciplinarnost – pa sta priprava in izvedba takšnega učnega procesa velik izziv za učitelje in učiteljske zbore. Tako denimo obstoječa struktura in organizacija šolskega dne lahko predstavljata prepreko medpredmetnemu povezovanju, prav tako tega načina dela praviloma ne podpirajo obstoječe predstave učiteljev o njihovi vlogi in o lastni avtonomiji.