Učitelj kot del učeče se skupnosti

V učeči se skupnosti prevladuje spodbudno okolje za nenehno profesionalno izpopolnjevanje, v katerem se posamezni učitelji učijo v sodelovanju drug z drugim in drug od drugega. V takšni skupnosti ne težimo k uniformnosti idej, ampak k uvajanju novosti in izboljšav na različne načine vendar v skladu s skupnimi prepričanji in zasledujoč skupne cilje, do katerih pride kolektiv s pomočjo soglasja in v klimi medsebojnega spoštovanja in zaupanja. Za razvoj in ohranjanje učeče se skupnosti je izjemno pomembno, da posamezni timi učiteljev svoje delo redno predstavljajo na skupnih srečanjih, ki tako postane predmet kolegialne analize pa tudi razlog za praznična čustva, veselje in ponos celotne skupnosti na napredek posameznikov in timov, ki jo sestavljajo.