Vloga razrednika

Razen vodenja dokumentacije in evidence razreda je vloga razrednika predvsem oblikovanje razredne skupnosti, spremljava napredka posameznih dijakov in zastopanje interesov dijakov pri drugih učiteljih. Razrednikova naloga je, da sodeluje s šolsko svetovalno službo in starši, koordinira praktično usposabljanje in sodeluje z delodajalci ter tako skrbi, da posamezni dijaki napredujejo v skladu s pričakovanji ter se vsestransko razvijajo. Razrednik spremlja obremenjenost dijakov ter njihovo zdravstveno stanje, skrbi za uspeh posameznikov in razreda, zagotavlja pomoč šibkejšim ter po potrebi svetuje dijakom in staršem.