Spreminjanje rutin

Skupine in posamezniki, ki tvorijo razredno skupnost, sčasoma razvijejo rutine oz. ponavljajoče se vzorce medsebojnih odnosov in dejanj, ki postanejo normalni način delovanja te skupnosti. Rutine zagotavljajo stabilnost in pomagajo socializirati nove člane skupnosti. Vendar pa imajo pogosto zaviralen učinek pri uvajanju sprememb. Če denimo razredna skupnost deluje po načelu medsebojne tekmovalnosti, dijaki ne bodo videli smisla v medebojnem sodelovanju in v vzajemnem učenju. Če so navajeni na to, da jim učitelj servira znanje kot neke dokončne resnice, se bodo upirali aktivnemu učenju, saj jim bo to bolj onemogočalo kot pa omogočalo na hitro priti do dobrih ocen. Rutine ali ustaljeni načini delovanja lahko torej onemogočajo kakovostne spremembe v pouku in delovanju razredne skupnosti. Raziskave kažejo, da jih je potrebno spreminjati ali pa smiselno nadgrajevati sistemsko in dosledno, vključujoč tako makro (šola) kot mikro (razred) raven (Resnick idr., 2013).