Pozitivna klima in sodelovanje

Temeljno načelo, na katerem temelji razredna skupnost, je pozitivna soodvisnost – posamezniki delajo skupaj z namenom, da bi dosegli učinke, ki so več kot vsota individualnega prispevka. Za oblikovanje takšne skupnosti je potrebno zgraditi klimo medsebojnega zaupanja in spoštovanja, sprejetosti, vključenosti ter medsebojne solidarnosti in odgovornosti do skupnega dobrega.