Oblikovanje razredne skupnosti

Razredna skupnost oblikujemo z vzpostavljanjem skupnih vrednot in pravil delovanja ob hkratnem izgrajevanju klime zaupanja in sodelovanja. Dijaki naj bodo vključeni v proces oblikovanja skupnosti, ne pa da se jim zgolj pove, kakšna so pravila in pričakovanja ter kakšne kazni sledijo, če jih ne bodo izpolnjevali. Izgrajevanje skupnosti poteka z demokratičnim dogovarjanjem in osmišljanjem sprejetih norm delovanja, z upoštevanjem in spoštovanjem posameznika in njegovega doprinosa ter z razvijanjem pro-socialne naravnanosti do sočloveka, razredne in šolske skupnosti, naravnega okolja in nenazadnje tudi do samega sebe.