Vključevanje deležnikov

Eden od temeljnih ciljev odprtega kurikula je možnost, da se v načrtovanje učnega procesa vključijo delodajalci. Pritegnitev delodajalcev in dijakov v načrtovanje načinov njihovega sodelovanja ob organiziranih priložnostih (npr. delavnicah, simulacijah) omogoča soočanje njihovih pojmovanj in pričakovanj ter je najučinkovitejši način, da bo sodelovanje potekalo produktivno in bo tako obogatilo dijakovo izkušnjo z delom v avtentičnem okolju. Z izbiro ustreznega delodajalca pri nas ali v tujini je mogoče marsikateremu dijaku omogočiti uresničitev njegovih individualnih ciljev.