Ugotavljanje predznanja

Novo učenje se gradi na že prej pridobljenem znanju, izkušnjah in sposobnostih dijakov, zato je za načrtovanje uspešnega učenja pomembno, da najprej ugotovimo, katere pojme/postopke/delovne procese z določenega področja dijak že obvlada, kako natančni so, kako bogati so in kako so organizirani ter urejeni v sistem, pa tudi, kakšne izkušnje ima dijak v zvezi z obravnavano učno snovjo. Pri načrtovanju nadaljnjega učnega procesa je priporočljivo, da načrtujemo pouk tako, da ga čim bolj prilagodimo obstoječi kognitivni strukturi dijakov oziroma da jim pomagamo, da jo spremenijo, upoštevamo pa tudi interese dijakov in načrtujemo vsebino tako, da jih bo čim bolj pritegnila.