Načrtovanje učnih situacij/enot

Pri načrtovanju učnih situacij in učnih enot sledimo principom učnociljnega in problemskega načrtovanja ter kurikularnega povezovanja. Pogosto uporabljene strategije poučevanja so projektni pouk, raziskovalni pouk in izkustveni pouk oz. njihov preplet. Učne situacije so načrtovane tako, da so čim bolj podobne realnim problemskim izzivom, vključeni učni izidi in didaktične dejavnosti so zasnovani tako, da dijaki z njihovo pomočjo izgrajujejo potrebno znanje ter izvajajo postopke, pri katerih prevzemajo različne vloge v timu, tako kot se to dogaja v realni situaciji na delovnem mestu.