Načrtovanje učnega prostora

Individalizacija včasih zahteva večje prostore, drugič več manjših kotičkov za delo skupin. Zato pri načrtovanju posegov v učni prostor razmišljajmo o tem, kako se lahko prostor čim hitreje in enostavneje prilagaja spremenjenim potrebam. Optimalno opremljenost šol in učnih prostorov, vključno s sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo, načrtujemo z namenom povečanja učinkovitosti učnega okolja za učenje, pa tudi zaradi racionalizacije pouka. Pri načrtovanju izbire učnih medijev je v ospredju skladnost s konkretnimi cilji in učnimi vsebinami neke učne enote ter optimizacija učenja vsakega dijaka.