Osebni izobraževalni načrti

Kakšen smisel ima načrtovanje osebnih izobraževalnih načrtov za vsakega dijaka?

Praksa priprave osebnega izobraževalnega načrta za vsakega dijaka je v naprednih šolskih sistemih precej razširjena (npr. na Danskem, Finskem, v Veliki Britaniji, v Kanadi). Tudi v Sloveniji niso strokovna novost, vendar je njihova uporaba obvezna le za dijake s posebnimi potrebami in za učno neuspešne dijake. Raziskave so pokazale, da predstavlja načrtovanje in sledenje osebnemu izobraževalnemu načrtu, ki ni apriori pripravljen za reševanje težav in problemov, ampak je namenjen načrtovanju izobraževanja in razvoja, dodano vrednost za vsakega dijake. Dijake opolnomoča v zvezi z  lastnim učenjem, s čimer izboljšuje njihovo motivacijo in učne dosežke, spodbuja pa tudi razvoj dijakove odgovornosti za njegov karierni in osebnostni razvoj.