Priprava na pouk

Kako naj načrtujem učni proces, da se bo vsak dijak lahko optimalno učil?

Učnociljno in problemsko načrtovanje učnega procesa ima za cilj omogočiti dijakom, da razvijejo svojo kompetentnost. Zato pri načrtovanju učnega procesa ne zadošča več razmislek o tem, kaj boste dijakom razložili in kako jim boste ponazorili nek proces, ampak je izhodišče načrtovanja natančna opredelitev učnih izidov oz. nameravanih učinkov didaktičnih dejavnosti na dijake in na rezultate njihovega učenja.

Šele naslednji korak je nato izbira in  preoblikovanje učne vsebine, upoštevajoč  potrebe in značilnosti posameznikov in skupine.