Usklajenost z vizijo šole

Kaj ima vizija šole opraviti z letnim načrtovanjem učiteljev?

Veliko, vendar le v primeru, da ste učitelji aktivno sodelovali pri njenem oblikovanju. Usmerja namreč vašo pedagoško naravnanost, spodbuja vas k ustvarjanju pozitivne klime v razredu in v zbornici, pa tudi k vključevanju vzgojnega vidika v pouk, ki je nujen za kakovostno poučevanje in učenje. Vključitev individualiziranega učenje v vizijo pomeni, da je to skupna odločitev in da predstavlja vrednoto, ki bo usmerjala prizadevanja in ravnanje celotne šolske skupnosti.