Kurikularne povezave

V kolikšni meri naj se učitelj pri načrtovanju »svojega« predmeta oz. modula ozira tudi na vsebino in strategije poučevanja drugih učiteljev?

Dijaki imajo pravico do dodane vrednosti, ki jo prinašajo v pouk kurikularne povezave. Za razliko od programske razdrobljenosti s ciljnim in izvedbenim povezovanjem učnih vsebin podpiramo dijake pri izgrajevanju celovitega in povezanega znanja, s katerim jih bolje opremimo za delovanje v novih kontekstih in situacijah. Kurikularno povezovanje kot temeljni pristop k načrtovanju in obravnavi učnih vsebin uveljavlja multiperspektivizem, ki pouk naravna problemsko. Takšen pristop zahteva intenzivno sodelovanje učiteljev pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji učnega procesa. Ni nepomembno, da s svojim sodelovanjem učitelji dajemo dijakom vzgled in učimo sodelovati tudi njih.