Letno načrtovanje

Letno načrtovanje naj ne bo le stvar posameznega učitelja, ampak predvsem priložnost za soočanje in usklajevanje pojmovanj šolskega kolektiva in aktivov učiteljev. Cilj je preseganje razdrobljenosti vzgojnoizobraževalnih programov ter konceptualno usklajeno načrtovanje kurikula, upoštevajoč nacionalne smernice in razvojni načrt šole.