Vzpostavljanje komunikacije

Komunikacija učitelja z dijakom in med dijaki naj poteka v vzdušju odprtosti, medsebojnega zaupanja in vzajemnega spoštovanja, dijak naj čuti, da so učitelj in sošolci »na njegovi strani« oz. da ga nihče ne lovi na napakah in da za razkrivanje svojih misli, pogledov in prepričanj ne bo na noben način kaznovan.

Večsmerno komunikacijo vzpostavljamo v razredu s pretehtanim uvajanjem sodelovalnega učenja in s smiselno uporabo sodobne informacijske tehnologije, kar vlogo dijakov spremeni. Nekdaj prejemniki informacij in navodil od učitelja/ delodajalca/ učbenikov in drugih didaktičnih pripomočkov ter orodij postanejo dijaki sedaj ključni partnerji v učnem procesu. Vse to zahteva spremenjeno organizacijo učenja in pouka, v kateri postaja dijak subjekt z uveljavljanjem lastnih sposobnosti, ustvarjalnosti in interesov za učenje.