Priznavanje neformalno pridobljenega znanja

Formalni sistem izobraževanja in usposabljanja posamezniku omogoča, da vstopa in izstopa iz njega, hkrati pa upošteva in priznava znanje, spretnosti in kompetence, ki jih je posamezni dijak že pridobil izven šole in izven praktičnega usposabljanja z delom, ki ga organizira šola. Šole v ta namen oblikujejo merila in postopke, s katerimi na sistematičen in pregleden način pregledajo in ovrednotijo neformalno pridobljeno znanje, kar zagotavlja, da bo vstop posameznika v nek program in stopnjo izobraževanja ustrezen in bo dijaku omogočal nadgrajevati, širiti in poglabljati njegove poklicne in ključne kompetence.