Napoved učnih izidov

Z jasno predstavitvijo učnih izidov učitelji dijakom na začetku procesa učenja razjasnimo pričakovanja v zvezi z njihovim usvojenim znanjem, spretnostmi, veščinami ter tudi, kako pričakujemo, da bodo svojo kompetentnost izkazali (kakovost in načini izvedbe neke naloge). Možnih je več načinov predstavitve učnih izidov, od ogleda in analize primerov do pritegnitve dijakov v pripravo opisnih kriterijev, izpeljanih iz ciljev učne enote.