Mentorstvo

Mentorstvo kot podpora izkušenega odraslega posameznemu dijaku in skupinam je uveljavljeno v mnogih izobraževalno naprednih in uspešnih državah po svetu.  Raziskave namreč kažejo, da predstavljajo redna srečanja posameznih dijakov in manjših skupin z izbranim mentorjem (enkrat tedensko ali pa celo enkrat dnevno), ki mu dijaki zaupajo in se z njim lahko odkrito pogovorijo o vsem, kar jih teži, dodano vrednost, saj pripomorejo k izboljševanju posameznikove samopodobe, zmanjševanju neopravičnih izostankov od pouka, preprečujejo pa tudi njihovo zlorabo alkohola, zdravil ter uporabo mamil.

Tudi pri nas nekatere šole izvajajo takšno mentorstvo ali »tutorstvo«, vendar ta način podpore dijakom ni formaliziran. Do neke mere naj bi imel vlogo mentorja razrednik, vendar je v praksi ne uresničuje, deloma zato, ker ima kot razrednik veliko administrativnega dela, deloma pa tudi zato, ker je razred prevelika skupina, da bi bil mogoč individualiziran pristop. Veliko vlogo imajo pri tem tudi pojmovanja učiteljev oz. kako razumejo svojo vlogo razrednika. Tutorstvo lahko izvaja tudi vrstnik, ki se odlikuje pri določenem predmetu ali na določenem področju dela.

Oblika mentorstva, ki je obvezna v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju pri nas, je mentorstvo dijakom v času praktičnega usposabljanje z delom pri delodajalcu.