Praktično usposabljanje z delom (PUD)

je del izobraževalnega programa, ki ga dijaki opravijo pri delodajalcih. Za optimizacijo izkušnje praktičnega usposabljanja za posamezne dijake je pomembno, da pri načrtovanju ciljev in izvedbe usposabljanja partnersko sodelujejo vse vpletene strani, tj. dijak,  šola, v kateri ima glavno vlogo organizator praktičnega izobraževanja, in seveda delodajalci, pri katerih bodo dijaki opravljali PUD. Vnaprejšnja razjasnitev pričakovanj in odgovornosti vseh vpletenih preprečuje morebitne nesporazume in nezadovoljstvo ter razočaranja, ki imajo lahko dolgoročne posledice za dijakov karierni razvoj.