Ocenjevanje

Ali je potrebno  ocenjevanje individualizirati?

Kakovost usvojenega znanja in spretnosti ter veščin v določnem obdobju učenja ocenimo s pomočjo nalog, ki so takšne, da dijakom omogočajo izkazati tako kvantiteto kot kvaliteto usvojenih znanj, spretnosti in veščin. Ocenjujemo glede na kriterije, izpeljane iz ciljev učne enote in glede na pričakovani standard. Medtem, ko poti do znanja in načine ocenjevanja individualiziramo, pa pri podelitvi ocene sledimo kriterijem in standardom znanja, ki so za vse dijake enaki. Izkazovanja dijakovih sposobnosti in spretnosti ne presojamo pri vseh predmetih oziroma modulih na enak način, ampak so v ospredju tiste, ki so potrebne za kompetentno izkazovanje znanja pri določenem predmetu oziroma modulu (npr. uporaba in aplikacija, reševanje problemov, primerjave, analogije, ipd.).