Strategije poučevanja

načrtujemo in izvajamo z mislijo na učinke, ki jih z njimi sprožamo pri dijakih (tj. njihove miselne procese, njihovo ravnanje, izvedbo postopkov, reševanje problemov, kritično mišljenje, ipd.). Različne strategije imajo različne učinke. Direktno poučevanje je namenjeno predstavitvi informacij in postopkov, ki si jih je potrebno zapomniti. Izgrajevanje razumevanja konceptov sprožamo z usmerjanjem v odkrivanje in raziskovanje. Divergetno mišljenje, kritičnost, ustvarjalnost in inovativnost spodbujamo s problemskim pristopom. Izkustveni pouk je namenjen aplikaciji neke učne vsebine, pogosto v povezavi z aktivnimi socialnimi odnosi med dijaki, z učiteljem in tudi z delodajalci. Učitelj dijake vodi do rezultatov, ki so organsko strnjeni v celostni sistem vedenja in znanja, pri čemer nujno upošteva individualne zmožnosti in interese.