Izvedba učnih situacij/enot

Usposabljanje dijakov za odgovorno pa tudi teoretično utemeljeno izvedbo kompleksnih delovnih operacij, katerih rezultat je kakovostna storitev oz. izdelek, ki ga zna posameznik tudi kritično ovrednotiti, zahteva učni proces, v katerem dijaki razvijajo tako faktografsko kot konceptualno, proceduralno in metakognitivno znanje.