Izvedba individualiziranega pouka

Zavedanje, da učenje pri vsakomer poteka drugače, nas zavezuje k upoštevanju razlik med dijaki v njihovem predznanju, zmožnostih, učnih stilih in strategijah, motivaciji, prepričanjih in interesih. Namesto pretežno direktnega poučevanja je zato potrebno bolj spodbujati aktivno izgrajevanje znanja in veščin pri dijakih s pripravo didaktičnih dejavnosti, katerih izvajalci so dijaki.