Učitelji

Individualizirano učenje postaja v poklicnem in strokovnem izobraževanju vedno bolj ustaljena praksa. Od učiteljev zahteva občutljivost za individualne učne in druge značilnosti dijakov ter ustrezno prilagajanje in kombiniranje učnih metod in oblik, prilagajanje tempa dela in nudenje ustrezne individualizirane učne podpore posameznim dijakom v procesu učenja.

Vabimo vas, da vstopite v našo spletno stran, v kateri vam nudimo bogastvo informacij o možnostih ustvarjanja optimalnih pogojev za učenje vsakega dijaka, ki smo jih podprli s primeri dobrih praks, zbranimi v naših šolah in v šolah naših EU partnerjev.