Spletna stran Spreminjam šolo.si je nastala v projektu »Podjetnost, fleksibilnost in individualizacija za boljše zaposlitvene možnosti mladih«. Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov v obdobju 2007-2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, prednostne usmeritve 1.4. »Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti«.

Delovni tim, ki je pripravil zasnovo in skrbi za vsebine na spletni strani, sestavljajo: dr. Sonja Sentočnik, Hiša znanja Sentočnik, ki je pripravila besedila za strokovno podporo ter analizirala vključene primere dobre prakse, ter sodelavke Centra RS za poklicno izobraževanje Jelka Čop, Anica Justinek, Simona Knavs, Tanja Logar, Vanja Meserko in Danuša Škapin, ki so na podlagi sodelovanja z različnimi šolami zbrale primere dobrih praks in jih umestile na spletno stran.