Učitelji

Različno zahtevni izdelki v isti delavnici

Kako pripraviti ravno prav zahtevne naloge za skupine dijakov je ključni izziv individualizacije, saj se dijaki pri prelahkih nalogah dolgočasijo, pri pretežkih pa so v stresu.

Dijaki lahko v isti delavnici izdelujejo različno zahtevne izdelke ali pa imajo v timu različno zahtevne naloge – podobno kot v Gostilna išče šefa: enkrat pomivajo, drugič kuhajo, tretjič pa so vodje. Bolj kot se dijaki izkažejo, zahtevnejše izzive jim lahko pripravite/ponudite.

Na Finskem lahko dijaki v programu na področju tekstila izbirajo izdelke na treh različnih ravneh zahtevnosti. Na osnovnem nivoju izdelujejo enostavne izdelke, kot so krpanke na temo 4 letni časi. Na sliki je primer za jesen:

Razlicno-zahtevni-izdelki-v-isti-delavnici_slika

Srednji nivo je izdelava kostumov, najpogosteje za predstavo v vrtcu, pri čemer je kostum sestavljen iz manjših delov, kar omogoča bolj inovativno uporabo. Na sliki je idejna zasnova in nekaj detajlov za predstavo »Levji kralj« in  za »viteško igro«::

Razlicno-zahtevni-izdelki-v-isti-delavnici_slika2 Razlicno-zahtevni-izdelki-v-isti-delavnici_slika4 

Razlicno-zahtevni-izdelki-v-isti-delavnici_slika5

Najzahtevnejši nivo je izdelava oblačila po naročilu. Podobno nalogo dobijo tudi na zaključnem izpitu.

Razlicno-zahtevni-izdelki-v-isti-delavnici_slika6

Tako smo v isti delavnici videli dijake, ki so istočasno izdelovali izdelke na različnih ravneh zahtevnosti.

Projekt: Mapping (VŽU – Leonardo da Vinci)

Obdobje trajanja: 2013-2015

Država: Finska