Učitelji

Praktično usposabljanje z delom kot priložnost za individualizacijo

Strokovno voden prenos odgovornosti za izbiro delodajalca na dijaka omogoča upoštevanje individualnih potreb dijaka.

Premišljena izbira delodajalca omogoča razvoj dodatnih kompetenc in povečuje zaposlitvene možnosti mladih.

Institucija: Biotehniški center Naklo, Srednja šola

Avtor-ji: Monika Rant

Projekt: Mapping (VŽU –Leonardo da Vinci)

Obdobje trajanja: 2013-2015