Učitelji

Carpet patch

Model, ki nam pomaga pri pripravi na pouk, saj nas spomni na temeljne dejavnike, ki so predmet prilagajanja za doseganje optimalnih učinkov individualizacije.

Model Carpet Patch, povzet po Westwood (2003), zajema temeljne dejavnike, ki jih je mogoče diferencirati in individualizirati: učne vsebine, učne dejavnosti, učna sredstva, izdelke in storitve, učno okolje, strategije učenja, tempo, obseg pomoči, preverjanje in ocenjevanje znanja, učne oblike in domače naloge.

V projektu Mapping smo opazovali naslednje primere individualizacije:

 • Na danskem šolskem centru Mecantec smo opazovali dijake gostinskega programa pri danščini. Vsaka skupina dijakov je analizirala različno zahteven tekst iz več vidikov. Na podlagi pridobljenih znanj so dijaki v naslednjih urah pisali članke, ki so jih  do konca šolskega leta sestavili v  svoj časopis na temo prehrane v obsegu najmanj 8 strani.
 • Na Finskem smo opazovali, kako so dijaki v isti tekstilni učilnici izdelovali izdelke na treh različnih nivojih zahtevnosti:enostavni izdelki kot npr. blazine sestavljene iz krpic, kostumi za vrtec in obleka po naročilu.
 • Na nizozemski šoli Florijn College učiteljica za nizozemščino uporablja sklope zelo različnih nalog v elektronski obliki za pripravo na ocenjevanje. Dijaki naloge rešujejo v vrstnem redu, ki ga določijo sami, v svojem ritmu, individualno ali v parih, nekaterim učiteljica pomaga, drugi so samostojni, hitrejši dijaki se vmes lahko pripravljajo tudi za drug predmet. Vsi pa morajo imeti naloge narejene do določenega roka.
 • Pri strokovnih modulih imajo dijaki določene projektne naloge in roke. Vrstni red in tempo pa si lahko določijo sami. Projektne naloge pogosto prinesejo iz učnega mesta pri delodajalcu ter z delom nadaljujejo v šoli.
 • V šolski restavraciji Florijn colleg-a smo v kuhinji opazovali sodelovanje kuharskih pomočnikov, kuharjev, natakarjev in 2 vodij, ki sta sprejemala naročila in usklajevala delo. Čisto v ozadju je vse opazoval učitelj, ki se je odzval šele, ko so se dijaki obrnili nanj.
 • V Walesu na Coleg Cambria v  šolski delavnici drug ob drugem delajo vajenci Airbusa in dijaki šolske organizacije pouka. Vsak ima svoje naloge. Vsi pa upoštevajo skupen sistem nadzora kakovosti Airbusa po naslednjih 5 kazalnikih:
  • S (safety) – varnost
  • Q (quality) – kakovost
  • C (cost) – cena
  • D (delivery) – opravljena storitev (glede na dogovor)
  • P (people) – človeški faktor (zamude, odsotnosti …).

Več o modelu nadete na: »CARPET PATCH«.

Literatura:

Westwood, P.: Commonsense Methods for Children with Special Education Needs. London: Routledge-Falmer, 2003.

Projekt: Mapping (VŽU – Leonardo da Vinci), 2013-2015